Dodavatel vodohospodářských staveb,
opravy strojů a vozidel, nákladní autodoprava
Telefon 461 329 230

Stavební výroba

Firma Stavební vodohospodářská vznikla v říjnu 2009 odkoupení stavebního provozu vodárenské společnosti VHOS, a.s. Naše firma se orientuje především na výstavbu vodovodů a kanalizací. Od vzniku společnosti jsme získali „123“ zakázek na výstavbu vodovodů či kanalizací nebo zakázek pro výstavbu základní technické vybavenosti pro sídelní celky, pro výstavbu kanalizací, vodovodů, el. rozvodů včetně komunikací, kdy povrchovou úpravu komunikací řešíme subdodávkou.

Další naší činností je výstavba vodovodů a kanalizací pro subdodavatele, vítěze velkých stavebních zakázek. Zde se v současné době orientujeme především na výstavbu kanalizací, dotovaných z prostředků EU. Máme snahu spolupracovat především s těmi firmami, které jsou přístupny dobré spolupráci, se kterými se dohodneme na cenách a termínech realizace. Vyhýbáme se dnes stavbám, kde je pozastávka po dobu záruky, kterou nahrazujeme bankovní zárukou. Součástí výstavby vodovodů a kanalizací je i výstavba či rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek.

Další činností, kterou naše firma realizuje je výstavba pozemních staveb menšího rozsahu, hrubé stavby RD, rekonstrukce objektů apod. Tyto práce můžeme realizovat z důvodu, že máme vlastní zednickou četu a že v řadách našich zaměstnanců je autorizovaný inženýr, jak vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství, tak i autorizovaný inženýr pozemních staveb.

K výstavbě vodovodů a kanalizací jsme vybaveni jak zemními stroji, tak i nákladními vozidly, hutnícími zařízeními, pažením, řezačkou vozovek a mnohými dalšími, uvedenými v kapitole „mechanizace“.

Naše firma disponuje 3 vodohospodářskými četami a jsme připraveni realizovat stavební zakázky v celkovém ročním rozsahu 30-45 mil Kč.

Ke stažení:   Profesní životopis Pavla Binka (PDF) .

Dotaz či přání? Kontaktujte nás

- takto označená pole jsou povinná